Central Real, nơi luôn chọn yếu tố con người làm trọng tâm và là kim chỉ nam cho chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh với những định hướng cụ thể:

 • Thu nhập cạnh tranh so với các đơn vị cùng ngành.
 • Môi trường dân chủ để mọi thành viên phát triển được thế mạnh của bản thân.
 • Môi trường tiên tiến để mỗi cá nhân học hỏi được những kiến thức theo chuẩn quốc tế.
 • Nơi làm việc khang trang, tiện nghi với các trang thiết bị hiện đại.
 • Chế độ thưởng theo mức độ đóng góp và hiệu quả làm việc.

Chúng tôi cung cấp nhiều quyền lợi và thay đổi tùy theo vị trí làm việc của mỗi nhân viên. Quyền lợi cơ bản cho mọi nhân viên bao gồm:

 • Chăm sóc sức khỏe.
 • Tổ chức kiểm tra sức khỏe tổng quát cho nhân viên hằng năm.
 • Bảo hiểm.
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được cung cấp cho nhân viên.
 • Chính sách nghỉ phép.
 • Thời gian nghỉ được dựa trên luật lao động Việt Nam.